Rodzaje wizyt:

Konsultacja psychologiczna indywidualna - jednorazowe spotkanie w celu określenia charakteru problemu i wskazanie sposobów pomocy, niezobowiązujące do podjęcia psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna - dłuższa pomoc polegająca na regularnych spotkaniach z terapeutą, po wcześniejszym omówieniu zasad i celu terapii. Czas trwania jest różny w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu.


Każda wizyta trwa 50 minut i jest płatna.

Osoby niepełnoletnie proszone są o przyjście na pierwsze spotkanie z rodzicem/ opiekunem prawnym.

UWAGA:
Przyjmuję tylko umówione wcześniej osoby.
Proszę o rejestrację telefoniczną.

Możliwa również rejestracja poprzez kalendarz dostępny pod linkiem: 
https://www.znanylekarz.pl/marta-jagodzinska-2/psycholog-terapeuta/bielsko-biala